Používáme cookies na našich stránkách k poskytování služeb, personalizace a správy obsahu. Používáním této stránky souhlasíte s tím. Souhlasím

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.norwayshop.sk a www.norway-shop.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnos Michal Uhnák (viz bod 10). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

Kontaktní údaje zákaznického centra:
Email:
info@norwayshop.sk
Tel.: +421 948 208 847 

2. Základní pravidla nákupu

 • Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.
 • Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
 • Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají.
 • Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.
 • Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
 • Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu se zákaznickým centrem.
 • O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 • Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů. Více o ochraně a zabezpečení dat v bodě 13. těchto obchodních podmínek

.

3. Výběr zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.norwayshop.sk formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.

 • Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku.
 • V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem zvolených kusů, který lze libovolně změnit a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost zvolit způsob platby a dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Odeslat objednávku.
 • Ve třetím kroku objednávkového procesu jste vyzvání k vyplnění osobních a doručovacích údajů.4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.


V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.norwayshop.sk.
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.norwayshop.sk, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.norwayshop.sk kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

5. Doprava a osobní odběr zboží

Zboží je zasíláno po Čechách a po Slovensku prostřednictvím externích dopravců, kterým je Geis.

Při platbě na dobírku, předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:
- při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 - 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 153 ,
   objednávky nad 3500 včetně DPH 0, -
- Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi, kurýrní společnosti)

Objednané zboží je možné v rámci Slovenska odebrat také formou osobního odběru na vybrané kamenné prodejně a  to pouze v případě, že veškeré zboží z objednávky je na vybrané prodejně skladem 

Poštovné není účtováno pro objednávku v hodnotě 3500 s DPH a výše.

5.1 Reklamace přepravních služeb

Zboží je doručováno prostřednictvím spedičních společností. Může se proto stát, že k Vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

*  Zásilku vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem.
*  V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. U nás zásilky kontrolujeme, balíme je velice pečlivě a odesíláme v neporušeném stavu.

V případě problému s dopravními službami napište prosím na naši e-mailovou adresu. Do předmětu uveďte "Stížnost na dopravu", stručně popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky nebo číslo faktury. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

6. Způsob platby a převzetí zboží

Platba za zboží doručované některým z externích dopravců je realizována prostřednictvím dobírky. Zásilka v rámci SR vám bude doručena následující pracovní den (v případě, že je zboží skladem) po jejím převzetí dopravcem na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Zásilka na ČR vám bude doručena do trech pracovních dnů od jejího převzetí dopravcem. Pro urychlení převzetí zásilky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky zákaznického centra.

Objednané zboží bude vyskladněno do 1-3 pracovních dnů, v některých případech až 7 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky zákaznického centra a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 


V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím formuláře Vzorového odstoupení od kupní smlouvy, viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (společnosti Michal Uhnák), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii Odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici jako příloha č.1 těchto obchodních podmínek.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.


Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.9. Hodnocení zákaznické spokojenosti

V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb a nabízeného zboží používá prodávající níže uvedené softwarové nástroje pro zjišťování a vyhodnocování zákaznické spokojenosti. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s využitím údajů uvedených v objednávce pro účely hodnocení zákaznické spokojenosti.

HEUREKA hodnocení elektronického obchodu

Prodávající prohlašuje, že je partnerem programu Ověřeno zákazníky, jehož provozovatelem je společnost Heureka.cz. V rámci této spolupráce je kupujícímu na základě jeho objednávky zaslán společností Heureka.cz dotazník na hodnocení spokojenosti s provedeným nákupem a službami elektronického obchodu. Možnost odmítnutí nebo zrušení dalšího zasílání dotazníků na hodnocení spokojenosti je poskytnuta přímo v každém zaslaném dotazníku. Více o službě Ověřeno zákazníky10. Provozovatel

Subjekt:
Michal Uhnák, Tatranská Lomnica 131, Vysoké Tatry, 059 60, Slovensko, IČO: 43 833 276


12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


13. Zabezpečení dat

 Michal Uhnák - Norwayshop.sk si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!

 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Michal Uhnák je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Michal Uhnák s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Společnost Michal Uhnák je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
 • Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.norway-shop.cz, dáváte již při registraci či odeslání objednávky souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do zákaznické databáze.S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 
 

14. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícho při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

Společnost Michal Uhnák nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

 
 


Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 

Prodávající:

Michal Uhnák, Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 43 833 276

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo objednávky
 - kód a název zboží
 Datum: 

 ...........................
 podpis kupujícího

 

Zboží prosíme posílat na adresu: Norway shop, Tatranská Lomnica 32, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská Republika,

Děkujeme!Norwayshop team

norwayteam

Dávid Marfiak
Technické oddelenie

norwayteam

Andreas Sigmund
Zákaznícke oddelenie

norwayteam

Dada Kostelníková
Shop room


KONTAKT

 • Tataranská Lomnica 32
 • info@norwayshop.sk
 • +421 948 208 847

PREVÁDZKOVÁ DOBA

 • Pon - Pia 09:30 - 17:30
 • Sobota 09:30 - 17:30
 • Nedeľa 09:30 - 17:30