Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego (e-sklepu)

Artykuł I.

Definicje

 1. Operatorem serwisu (e-sklepu) jest Active Point s.r.o., z siedzibą pod adresem
  Tatranska Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry
  ICO 43923097, DIC SK2022539772

 2. Sprzedającym jest Active Point s.r.o., z siedzibą pod adresem Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoke Tatry, Slovakia.
 3. Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.norwayshop.sk/pl jest Active Point s.r.o. z siedzibą w Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry.
 4. Kupującym jest każdy odwiedzający e-sklep, który utworzył wiążące zamówienie za pośrednictwem e-sklepu. Do celów ustawy, w szczególności ustawy nr 102/2014 Dz. „konsument” oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.
 5. Sklep internetowy to system komputerowy znajdujący się w Internecie z ogólnodostępnym dostępem, umożliwiający zdalne zamawianie towarów i usług za pomocą urządzenia elektronicznego.
 6. Towary lub usługi to wszystkie produkty opublikowane na stronie e-sklepu, które można zamówić (mają podaną cenę i nie jest to zero).
 7. Kupujący w pełni rozpoznaje komunikację elektroniczną, w szczególności poprzez e-sklep, komunikację e-mailową i telefoniczną, chyba że jest bezsporne, że Sprzedający komunikuje się z Kupującym lub jego upoważnioną osobą.
 8. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do relacji między sprzedającym a kupującym, które powstały w inny sposób niż za pośrednictwem urządzeń elektronicznych na odległość i nie stanowią stosunku między dostawcą usług społeczeństwa informacyjnego a odbiorcą usług społeczeństwa informacyjnego, jedynie w zakresie niezbędne zgodnie z , chyba że uzgodniono między nimi inaczej.

Artykuł II.

Cena

 1. Wszystkie podane ceny towarów i usług są ostateczne, zawierają 20% VAT.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy Kupujący zamówi towar w cenie opublikowanej błędnie z powodu błędu technicznego lub błędu wewnętrznego systemu informatycznego Norwayshop, Norwayshop (Active Point sro) jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, nawet po Kupujący otrzymał wiadomość e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Norwayshop (Active Point s.r.o.) poinformuje o tym fakcie Kupującego telefonicznie lub e-mailem.

  Przykłady sytuacji, w których może wystąpić nieprawidłowo opublikowana cena, są następujące (i inne):

  - cena towaru już na pierwszy rzut oka jest nieprawidłowa (np. błędnie przeliczony kurs itp.);
  - brakuje ceny towaru lub dodatkowo jedną lub więcej cyfr;
  - zniżka na towar przekracza 50%, przy czym dany towar nie jest częścią kampanii reklamowej, marketingowej lub zaznaczonej akcji wyprzedażowej, ...

  W przypadku wątpliwości, czy towar rzeczywiście jest tani lub czy istnieje oczywisty błąd w cenie towaru, Kupujący jest zatem zobowiązany do skontaktowania się z Norwayshop i zweryfikowania informacji o poprawności ceny.


Artykuł III.

Zamówienie

 1. Zamówienie powstaje poprzez potwierdzenie procesu składania zamówienia w e-sklepie poprzez wybór towaru lub usługi przez kupującego, w tym kompletne wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sprzedawcy. Dla prawidłowej i prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest wypełnienie w zamówieniu wymaganych danych oraz wybór opcji transportu i płatności za zamawiany towar lub usługę.
 2. Wysyłając zamówienie, kupujący zgadza się z ceną zamawianych towarów i usług. Wysyłając go, zamówienie staje się wiążące dla kupującego, tzn. jest propozycją zawarcia umowy kupna ze sprzedającym.
 3. Po wysłaniu zamówienia w e-sklepie, kupujący jest automatycznie generowany i wysyłany e-mailem informacyjnym, że sprzedający dostarczył zamówienie kupującego do realizacji przez e-sklep. Ten e-mail nie jest potwierdzeniem towaru w rozumieniu ust. 4. tego artykułu.
 4. Potwierdzając zamówienie przez sprzedającego, powstaje umowa kupna, która może być zmieniona lub uzupełniona tylko na podstawie wzajemnego porozumienia między kupującym a sprzedającym, chyba że prawo lub inne przepisy prawne stanowią inaczej. Potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego jest wiadomość elektroniczna Sprzedawcy wysłana na adres e-mail Kupującego lub krótka wiadomość tekstowa wysłana na numer telefonu komórkowego Kupującego, którą Kupujący podał w swoim zamówieniu z informacją w jakim zakresie akceptacja zamówienia kupującego jest bezsporne. Wiadomość elektroniczna sprzedającego, która nie potwierdza zamówienia kupującego, odpowiednio odrzuca lub odrzuca. w przeciwnym razie wyraźnie nie akceptuje odrzucenia zamówienia kupującego.
 5. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub jego części w terminie realizacji zamówienia przy maksymalnym nakładzie pracy, z przyczyn takich jak brak produkcji, brak dostępności u producenta lub w magazynie zewnętrznym dostawca, producent dokonał tak istotnych zmian, dla których nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia lub z powodu działania siły wyższej, sprzedawca może anulować zamówienie i wysłać kupującemu e-mail. Sprzedający ma również prawo do anulowania zamówienia, jeśli kupujący podał w zamówieniu nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, których nie można zweryfikować, takie jak błędny e-mail, kontakt telefoniczny lub błędny lub nieistniejący adres. Jeżeli kupujący wpłacił zaliczkę, sprzedawca jest zobowiązany do jej zwrotu w terminie 14 dni.

Artykuł IV.

Warunki płatności

 1. Za towary i usługi w e-sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. za pobraniem (płacisz bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru)
  2. płatność przez bramkę płatności GP webpay
  3. płatność w przypadku odbioru osobistego w sklepie
  4. płatność na podstawie faktury zaliczkowej - z góry towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto,
  5. płatność na podstawie bonu podarunkowego.
 2. Bon upominkowy reprezentuje przedpłaconą kwotę środków, które kupujący może wykorzystać podczas dokonywania zakupu w oparciu o wystarczającą ilość bezpłatnych przedpłaconych środków. Podana jest na nim data ważności kuponu. Wartość nominalną bonu podarunkowego można uzgodnić z kupującym.
 3. Dodatki do poszczególnych opcji płatności wymienione są w art. VI niniejszych Ogólnych Warunków.
 4. Sprzedający może udzielić kupującemu rabatów:
  1. rabat od ceny za rejestrację w e-sklepie,
  2. rabat przy ponownym zakupie,
  3. rabat na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego,
 5. Rabaty nie podlegają kumulacji.


Artykuł V.

Warunki dostarczenia

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania towaru kupującemu w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej lub gdy towar nie określił dłuższego czasu dostawy.
 2. Jeśli towar jest na stanie, wysyłamy go w miarę możliwości jak najszybciej.
 3. Jeśli w zamówieniu jest kilka towarów i usług, a niektórych z nich nie ma w magazynie, poinformujemy kupującego o możliwości dostaw częściowych.
 4. Wraz z towarem do klienta wysyłana jest faktura (dokument podatkowy), instrukcje oraz inne dokumenty dotyczące towaru lub usługi od producenta.
 5. Za miejsce spełnienia świadczenia uważa się miejsce, do którego dostarczany jest towar.
 6. Sprzedający zapewnia kupującemu transport poprzez: Packeta.com 


Artykuł VI.

Opcje wysyłki, pakowania i płatności

  Opłaty za transport do Polski są naliczane w następujący sposób:
        1. Packeta Z-Point - 20
        2. Kurier pod wskazany adres - 30Sprzedający może również uzgodnić z kupującym inny niż standardowy (powyżej) tryb wysyłki towarów lub usług oraz ceny tych usług.

  1. Sprzedający może wysłać towar, który jest od razu dostępny dla kupującego i dodatkowo dostarczyć resztę zamówienia w ustawowym terminie, ale pod warunkiem, że kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową, inną niż uwzględniona w zamówieniu.

Artykuł VII.

Przeniesienie własności

 1.     Własność przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą przejęcia rzeczy od sprzedającego lub przewoźnika.

Artykuł VIII.

Anulowanie umowy kupna

 1.   Kupujący ma prawo do anulowania zamówionych towarów lub usług w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy kupna bez opłaty za anulowanie w przypadku towarów, które są wykonane na zamówienie, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta lub konkretnie dla jednego konsumenta.

Artykuł IX

Prawo konsumenta do zwrotu towaru bez podania przyczyny i pouczenia konsumenta

 1. Zgodnie z ustawą nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej „Ustawa”) na podstawie § 7 i nast., prawo do odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przejęcia towaru, jeżeli sprzedający dopełnił obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy, w pozostałych przypadkach ust. 2 lub 3 Ustawy. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest dostawa towaru, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed dostawą towaru.
 2. Konsument, jeżeli chce skorzystać z tego prawa, jest zobowiązany doręczyć osobiście pisemne odstąpienie od umowy kupna najpóźniej ostatniego dnia wskazanego terminu na adres kontaktowy Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia lub złożyć to odstąpienie pocztą najpóźniej ostatniego dnia tego okresu na adres wskazany w kontaktach, lub takie wykonanie prawa może nastąpić również w formie zapisu na innym trwałym nośniku. Konsument po zgłoszeniu odstąpienia od umowy ma obowiązek odesłać lub dostarczyć osobiście przedmiot umowy, od której odstępuje wraz z wszelką dokumentacją – m.in. oryginał faktury, instrukcje i inną dokumentację dotyczącą towaru, która została mu dostarczona wraz z towarem, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia (§10 ust. 1 ustawy). Zalecamy kupującym sporządzenie kopii faktury na własny użytek i wysłanie towaru listem poleconym oraz przesyłką ubezpieczoną. Aby odstąpić od umowy, możesz skorzystać z poniższego formularza: Odstąpienie od umowy kupna, w którym konieczne jest wypełnienie danych minimalnych oznaczonych „*” – gwiazdką. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Nie wysyłaj do nas towaru za pobraniem, przesyłka nie zostanie przyjęta.
 4. Operator sklepu internetowego dokona zwrotu płatności za towar w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, ale nie musi zwracać pieniędzy przed dostarczeniem mu towaru lub konsument nie udowodnić, że towar został wysłany. W przypadku zwrotu kosztów transportu, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu tylko kosztów najtańszego z oferowanych sposobów dostawy.
 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów i usług, o których mowa w §7 ust. 6 lit. a) do l) ustawy nr. 102/2014. Z.z.
 7. Konsument ponosi jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru spowodowane jego użytkowaniem wykraczające poza to, co jest konieczne do stwierdzenia funkcjonalności i właściwości towaru.

Artykuł X

Prawa i obowiązki umawiających się stron

 

 1. Za strony umowy uważa się sprzedającego i kupującego.
  Kupujący zobowiązany jest do:
 2. przejmie zamówiony towar,
 3. zapłacić sprzedającemu uzgodnione wynagrodzenie za przejęty towar,
 4. przy odbiorze sprawdzić nienaruszalność opakowania lub samego towaru.
      Sprzedawca zobowiązany jest do:
 5. dostarczyć klientowi towar w wymaganej jakości, ilości i po uzgodnionej cenie,
 6. wraz z towarem lub dodatkowo przesłać do klienta wszystkie dokumenty dotyczące towaru takie jak faktura za towar, formularz reklamacji, instrukcja obsługi w skodyfikowanej formie języka słowackiego.

Artykuł XI.

Prywatność

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Operator nie przekazuje danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu, za wyjątkiem wybranej firmy transportowej zapewniającej dostawę towaru lub usługi, lub organom państwowym w przypadku kontroli, lub pośrednikowi na podstawie umowy wzajemnej zawarta na podstawie ustawy nr. 18/2018 Dz.
 3. Operator jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym, poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ponadto wszyscy pracownicy administratora zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych.
 4. Osoba zainteresowana ma prawa określone zgodnie z art. § 19 i nast. Ustawa nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, a w szczególności:


a) prawo do informacji, które spełniają niniejsze treści i warunki handlowe,

b) prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą - § 21 Ustawy polega na Twoim prawie do żądania, w jaki sposób i w jakich celach Twoje dane są przetwarzane, a żądanie to możesz skierować na adres e-mail kontaktowy.

c) prawo do sprostowania danych osobowych – § 22 Ustawy pozwala na sprostowanie danych osobowych, jeśli są nieaktualne,

d) prawo do usunięcia danych osobowych – skorzystasz z § 23 ustawy, jeśli nie będziesz zainteresowany dalszym przetwarzaniem przez operatora danych osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - § 24 Ustawy skorzystasz w przypadku uznania, że ​​dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - § 27 Ustawy,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi.

 1. Operator pozyskuje od Kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, które są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Twojego zamówienia. Te dane osobowe są przechowywane przez 10 lat w celach archiwizacyjnych. W ramach realizacji zamówienia dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia faktury, wystawienia kart magazynowych (dostawy), zapewnienia transportu oraz prowadzenia księgowości.
 2. Ta strona rejestruje Twój adres IP, informacje o tym, ile czasu spędzasz na przeglądaniu tych stron oraz informacje o tym, z jakich stron do nas wchodzisz. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i służą również do mierzenia ruchu na stronie oraz dostosowywania wyświetlania strony, a dzięki tym plikom możemy zaoferować Ci lepszą jakość. Dlatego traktujemy te pliki jako nasz prawnie uzasadniony interes. Niektóre pliki cookies to pliki podmiotów trzecich, np. Youtube, Google i tym podobne..
 3. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub ustawić ich zbieranie bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeśli chcesz odmówić zbierania plików cookie, ustaw to w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w e-sklepie dla celów e-mail marketingu, wyraził zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail na kontaktowy adres e-mail.
 5. Dane osobowe do celów marketingu e-mailowego w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail są udostępniane na okres pięciu lat. Te dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Kupujący może w każdej chwili odwołać swoją zgodę wysyłając Odwołanie z przetwarzaniem danych osobowych, które niezwłocznie usuniemy. Możesz się również wylogować, odznaczając pole na koncie użytkownika (jeśli kupujący zażądał utworzenia konta użytkownika). Nie będziemy już wykorzystywać przekazanych nam danych osobowych do celów marketingu e-mailowego.
 7. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w e-sklepie dla celów marketingu SMS, wyraził zgodę na przesyłanie wiadomości SMS na numer telefonu kontaktowego.
  Dane osobowe na potrzeby marketingu SMS w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu przekazywane są na okres 5 lat.
  Kupujący może w każdej chwili odwołać swoją zgodę wysyłając Odwołanie z przetwarzaniem danych osobowych, które niezwłocznie usuniemy. Możesz się również wylogować, odznaczając pole na koncie użytkownika (jeśli kupujący zażądał utworzenia konta użytkownika). Nie będziemy już wykorzystywać przekazanych nam danych osobowych do celów marketingu e-mailowego.

Artykuł XII

Odszkodowanie za szkodę w przypadku nieodebrania towaru

 1. Sprzedającemu przysługuje prawo do naprawienia szkody (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu Cywilnego), jeżeli kupujący zamówił towar, którego nie odwołał lub. nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie przejął towaru od przewoźnika lub na żądanie sprzedawcy w przypadku wyboru odbioru osobistego nie przejął towaru w wyznaczonym terminie dla kolekcja. W ten sposób kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2. lit. a), zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru.
 2. Sprzedający przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia koszty transportu i związane z tym opłaty związane z wysłaniem towaru, koszty związane z pakowaniem, wysyłką i administracją
 3. Sprzedający ma również prawo nie skorzystać z prawa do odszkodowania lub skorzystać z tego prawa tylko w części.

 

Artykuł XIII

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany ogólnych warunków lub warunków reklamacji, cały proces zakupu regulują te ogólne warunki, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do kupującego i są one dostępne na stronie internetowej sprzedającego.
 2. Warunki reklamacji stanowią nieodłączną część niniejszych ogólnych warunków.
 3. Kupujący wysyłając zamówienie zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji.
 4. Warunki te zostały opracowane w ramach projektu certyfikacji sklepu internetowego nakupujbezpecne.sk
 5. Niniejsze ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji są dostępne w siedzibie firmy do wglądu kupującym, jak również są publikowane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uzna, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do Sprzedawcy z żądaniem zadośćuczynienia. Jeżeli Sprzedawca odpowie na żądanie naprawienia szkody w sposób negatywny lub nie odpowie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, Konsument zgodnie z § 12 ustawy nr. 391/2015 Dz. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów io zmianach niektórych ustaw. Podmiotem właściwym dla alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich z operatorem sklepu internetowego jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (http://www.mhsr.en/list-of-subjects-of-alternative-resolution-of-consumer-disputes/146987s), przy czym konsument ma prawo wyboru, który z wymienionych przedmiotów alternatywnych -rozstrzyganie sporów konsumenckich. Jednocześnie konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia alternatywnej propozycji rozstrzygania sporów. Informacje o opłatach za zgłoszenie konsument może znaleźć na stronie internetowej konkretnego podmiotu ADR.
 7. Poza tym stosunki nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach handlowych oraz w ich nieodłącznych częściach (załącznikach) regulują odpowiednie przepisy, w szczególności ustawa nr. 40/1964 Dz.U., ustawa nr. 250/2007 Dz.U., ustawa nr. 102/2014 Dz.U., ustawa nr. 122/2013 Dz.U. 22/2004 Dz. oraz ustawa nr. 513/1991 Dz.
 8. W przypadku zawarcia kolejnej umowy z kupującym na innych warunkach, warunki zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami ogólnymi.
 9. Niniejsze ogólne warunki, w tym ich nierozłączne części, wchodzą w życie i obowiązują 21.5. 2019

 

download.png Odstąpienie od umowy